پرسش :ضوابط و مقررات مربوط به تاسیس و بهره برداری از شعب یا شرکت های پخش دارو و واکسن چیست؟

پاسخ : صدور و تمدید هر نوع پروانه فعالیت مربوط به توزیع دارو و واکسن در سطح کشور به استناد "ضوابط، مقررات و شیوه نامه پخش داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسن های دامپزشکی" از مقررات ملی دامپزشکی به شماره IVO/03/95 مصوب سازمان دامپزشکی کشور و دیگر ضمایم تکمیلی و ابلاغی بعد از آن صورت می پذیرد.

 

**************************************

 

پرسش : مراحل دریافت پروانه داروخانه ، درمانگاه، آزمایشگاه، مرکز مایه کوبی از اداره دارو و درمان چگونه است؟

پاسخ : پاسخ به اطلاع متقاضیان محترم می رساند برای هر متقاضی در حال حال حاضر دو پروانه صادر می شود 1- پروانه تاسیس که توسط نظام دامپزشکی صادر می شود 2- پروانه اشتغال به فعالیت که پس از صدور پروانه تاسیس توسط اداره کل دامپزشکی بصورت الکترونیکی در سامانه سرت صادر می شود توجه نحوه صدور پروانه داروخانه : در حال حاضر هر دو پروانه تاسیس و فعالیت داروخانه های دامپزشکی توسط نظام دامپزشکی استان صادر می شود و فرایند صدور آن به شرح ذیل می باشد الف ) درخواست متقاضی به شبکه دامپزشکی شهرستان ب ) ارسال درخواست متقاضی به همراه نظر شهرستان به نظام دامپزشکی استان ج ) امتیازبندی متقاضی توسط نظام دامپزشکی استان د ) در صورت کسب امتیاز شهری که متقاضی جهت فعالیت انتخاب نموده است درخواست متقاضی به کمیسیون تشخیص و درمان استان ارجاع می گردد ذ ) در صورت موافقت کمیسیون با درخواست متقاضی ، مشارالیه به نظام دامپزشکی استان جهت تحویل مدارک و معرفی محل و صدور پروانه معرفی می گردد. پروانه تاسیس مراکز درمانی ( بیمارستان ها ، درمانگاه ها ) ، مراکز مایه کوبی ، آزمایشگاهها طبق روند بالا ( اخذ امتیاز لازم و موافقت کمیسیون )توسط نظام دامپزشکی استان صادر می شود و پروانه اشتغال به فعالیت این مراکز توسط اداره کل دامپزشکی بصورت الکترونیک پس از صدور پروانه تاسیس و اپلود مدارک در سامانه سرت صادر می گردد .

**********************************

پرسش :چگونه باید در سامانه سرت (سامانه صدور پروانه) ثبت نام کنیم ؟

پاسخ : نحوه ثبت نام و ورود به سامانه سرت : 1- مراجعه متقاضی به شبکه شهرستان و تحویل اسکن مدرک تحصیلی و کارت ملی پشت و رو به کاربر شبکه 2- ثبت نام متقاضی توسط کاربر شبکه در سامانه سرت 3- ارسال نام کاربری و کلمه عبور به متقاضی جهت ورود به سامانه سرت 4- ثبت نام متقاضی در سامانه سرت و آپلود مدارک درخواستی در سامانه توسط متقاضی و ارسال مدارک توسط متقاضی از طریق سامانه به اداره کل دامپزشکی 5- کاربر اداره کل در صورت عدم نقص و تکمیل بودن مدارک و مشخصات متقاضی نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد نمود.

*********************************

پرسش :مساحت زمین مراکز بسته بندی تخم مرغ می بایست چند برابر تاسیسات و سالن بسته بندی باشد؟

پاسخ : 2 برابر

******************************

پرسش :در یک سالن بسته بندی فرآورده های خام دامی چند نوع محصول قابل بسته بندی میباشد؟

پاسخ : فقط یک نوع محصول در هر سالن

**********************************

پرسش :برای صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس و یا خط تولید جدید چه اقداماتی باید انجام شود؟

پاسخ : مدارک و گردش کار صدور موافقت اصولی و پروانه تاسیس بهره برداری و یا خط تولید جدید 1-درخواست کتبی به شبکه دامزشکی و ارسال به اداره کل 2-طرح در کمیسیون تشخیص و درمان استان 3-پاسخ مکاتبه با شرکت –درخواست بازدید از محل (تکمیل مدارک طبق فرم پیوست مرتبط و کروکی) ارائه و همراه با نظر اداره کل به سازمان ارسال شود 4-صدور موافقت اصولی توسط سازمان و ارسال به اداره کل و شرکت 5- ارائه نقشه توسط شرکت مطابق دستوالعمل به دفتر دارو درمان (صفحه 19) 6-تایید نقشه توسط سازمان 7-بازدید توسط کارشناسی که طبق نقشه ساخته شود 8- گزارش بازدید به سازمان با توجه به تکمیل تاسیسات ,ساختمان و تجهیزات

 

لینک کوتاه