بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی

راهبرد مشارکت های عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

             

اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی در راستای انجام ماموریت سازمانی خود تلاش می کند با برنامه محوری، نگاه سیستمی و توان کارشناسی خدمات باکیفیتی را به طرز شایسته و در چارچوب وظایف قانونی خود به مخاطبین ارائه نماید. چشم انداز سازمانی ما آن است که  همواره بعنوان یکی از بهترین سازمان ها در خدمت رسانی نزد مردم شناخته شویم.

هر سازمانی در راستای تحقق اهداف، اجرای ماموریت ها و ارائه خدمت به مردم نیازمند توجه تام مخاطبان خود می باشد. بدیهی است بدون توجه مردم و بدون دریافت بازخورد های حاصل تعاملات دوسویه ، انتخاب راهبرد های ارائه خدمت، سخت و ناممکن می گردد. به بیان دیگر ارائه خدمت به نحو شایسته زمانی امکانپذیر است که مخاطب، میزان رضایتمندی خود را از دریافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نماید. سازمانی در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پیشنهادات و انتقادات مخاطبین خود را دریافت و بر اساس آن راهبردهای مناسب جلب رضایت را در چهارچوب قانون اتخاذ نماید.

در این راستا و به منظور جلب مشارکت های مردمی دامپزشکی استان خراسان شمالی برخود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم بویژه از سوی تولیدکنندگان محترم ، کارشناسان ،دامپزشکان  را گردآوری و راهبردهای منتج به افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی تعامل و تبادل اطلاعات با آحاد مردم و دستگاه های اجرائی را در سرلوحه کار خود قرار داده است.

 می توانید دیدگاه خود را از طریق ایمیل it.nkh@ivo.ir   و یا منوی تماس با اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی به صورت تلفنی و یا به صورت حضوری در میز خدمت اداره کل به این اداره کل انتقال دهید و همواره مشتاق دیدگاهها و نظرات شما هستیم

 می توانید از طریق منوی اسامی و تماس با مدیران دستگاه  و سامانه ارسال نظرات، پیشنهادات ما را از دیدگاههای  خود آگاه سازید.

خدمات الکترونیکی اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی به صورت الکترونیکی در پورتال اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی به آدرس  http://nkh.ivo.ir ارائه شده است .

 

 

لینک کوتاه