• دکتر حسن صفایی                             رئیس شبکه
  • دکتر مجتبی خسروی                     معاون شبکه و مسئول واحد مبارزه با بیماری ها و دارو و درمان
  • قاسم کمایستانی                               مسئول واحد قرنطینه، روابط عمومی و آموزش و ترویج
  • موسی الرضا کاشکی                         مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی
  • حسین خیراندیش                             مسئول امور مالی و ذیحسابی
  • علیرضا اخوان                                   همکار واحد نظارت
  • حسین قلیزاده                                    سرایه دار 
  • سید حمید نقویان                               همکار راننده
  • محمد دادخواه                                  اکیپ منطقه  دامنکوه
  • محمد سدیدی                                   اکیپ  منطقه دامنکوه
  • غلامرضا مختاری نژاد                         اکیپ منطقه میلانلو
  • مرتضی فیروز                                    اکیپ منطقه  میلانلو
  • محمد رضا نوبخت                              اکیپ  منطقه بام
  • رضا قدیمی                                       اکیپ منطقه بام
  • پست دامپزشکی زرق آباد
  • حمید کمایستانی
  • مهدی کاظمیان
  • پست دامپزشکی صفی آباد

   قاسم صمصامی

لینک کوتاه