حمید رمضانی

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی

حمید رمضانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740323

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علی اکبر دلیرصحرائی

معاون سلامت

علی اکبر دلیرصحرائی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

رضا اسدی

سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع

رضا اسدی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

حسن قاسمی فرد

رئیس اداره مبارزه

حسن قاسمی فرد

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علی شفیع پور

رئیس اداره دارو و درمان

علی شفیع پور

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

ابراهیم تقوایی مقدم

رئیس اداره نظارت

ابراهیم تقوایی مقدم

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

سیدفرزین حسینی

رئیس اداره طیور و آبزیان

سیدفرزین حسینی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

مهیار شریفان

مسئول آزمایشگاه

مهیار شریفان

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علیرضا دهقان

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه

علیرضا دهقان

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

فرهاد رضوانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرهاد رضوانی

تحصیلات : کارشناسی فناوری اطلاعات

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

علیرضا تبریزنیا

رئیس امور مالی

علیرضا تبریزنیا

تحصیلات : کارشناسی حسابداری

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

محمدیوسف ابراهیمی

رئیس امور اداری و رفاهی

محمدیوسف ابراهیمی

تحصیلات : کارشناسی مدیریت

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بلوار پیامبر اعظم-بعد از اداره زندانها-اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

سمیرا رمضانیان

مسئول روابط عمومی

سمیرا رمضانیان

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس : 05832740326

آدرس : بجنورد - بولوار پیامبر اعظم (ص) - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

لینک کوتاه