سید محمد مهدی  احمدی

مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی سید محمد مهدی احمدی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

روسای  شبکه

روسای شبکه

تحصیلات :

شماره تماس :

آدرس :

حمید رمضانی

معاون سلامت حمید رمضانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

حسین یاوری

معاون توسعه و مدیریت حسین یاوری

تحصیلات : دکتری تخصصی دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

فرهاد رضوانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات ،ارتباطات و تحول اداری فرهاد رضوانی

تحصیلات : مهندسی فناوری اطلاعات

شماره تماس : 05832727851-140

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

محمد یوسف  ابراهیمی

رییس اداره امور اداری ،رفاه و پشتیبانی محمد یوسف ابراهیمی

تحصیلات :

شماره تماس : 05832727851-155

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

رضا اسدی

رییس اداره برنامه و بودجه رضا اسدی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851-135

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

علی رضا تبریز نیا

رییس اداره امور مالی علی رضا تبریز نیا

تحصیلات : حسابداری

شماره تماس :

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

محمد سعادتی

رییس اداره حراست محمد سعادتی

تحصیلات :

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

علیرضا دهقان

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی علیرضا دهقان

تحصیلات :

شماره تماس : 05832727851-124

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

حسن قاسمی فرد

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی حسن قاسمی فرد

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

فرزین حسینی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور و زنبور عسل فرزین حسینی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851-142

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

علی اکبر دلیر صحرایی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و موادغذایی علی اکبر دلیر صحرایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

مهیار شریفان

رییس اداره آزمایشگاه ها مهیار شریفان

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

ابراهیم تقوایی

مسئول اداره قرنطینه ابراهیم تقوایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 05832727851

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

علی شفیع پور

رئیس اداره دارو و درمان علی شفیع پور

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس :

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی

حسن سلیمی

مسئول روابط عمومی حسن سلیمی

تحصیلات : کارشناس علوم آزمایشگاه

شماره تماس : 05832727851-141

آدرس : بجنورد - باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی