• شبکه دامپزشکی اسفراین در قسمت جنوبی شهر اسفراین ، بلوار سربداران، خیابان دامپزشکی  واقع گردیده است .
 • این شبکه در حال حاضر دارای 17 نفر پرسنل می باشد.
 • دامپزشکی شهرستان دارای ساختمان مرکزی شبکه دامپزشکی در مرکز شهرستان و دو پست دامپزشکی در روستای زرق آباد  و  شهر صفی آباد میباشد و از این طریق  به انجام امور محوله سازمانی که همانا حفظ و حراست از سرمایه های دامی شهرستان و نظارت بر بهداشت عمو می شهروندان می باشد اهتمام داشته و جهت خدمت رسانی به ایشان از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است .
 • این شبکه از واحد های ذیل تشکیل شده است :
 • واحد بهداشت و مبارزه با بیماریهای دام
 • واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی
 • واحد قرنطینه و امنیت زیستی
 • واحد بهداشت و مدیرت بیماریهای طیور ، زنبور عسل و آبزیان
 • واحد تشخیص و درمان
 • امور مالی و عامل ذیحساب
 • آموزش و ترویج
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه