-بازدید ازمیدان  اماکن دامی و ارائه نقشه های الگویی صنایع وابسته به دام جهت احداث و ساخت واحدهای مربوطه

-تایید نقشه های جانمایی ترسیم شده و رفع نواقص احتمالی و نظارت در هنگام ساخت

-بازدید کارشناسی و صدور پروانه بهداشتی و بهره برداری صنایع وابسته به دام

-صدور پروانه اشتغال بکار مسئولین فنی و بهداشتی

- بازدید کارشناسی و صدور پروانه اشتغال به حمل دام و طیور زنده

- بازدید کارشناسی و صدور پروانه اشتغال به حمل فراورده های خام دامی

-صدور پروانه شرکتهای خدمات ممیزی بهداشتی و نظارت برعملکرد شرکتهای مربوطه

- بازدید کارشناسی و صدور کد رهگیری جهت مراکز عرضه فراورده های خام دامی مجاز(قصابی ها ،مرغ فروشی ها فرستوران های درون شهری وبرون شهری ،طباخی ها جگرکی ها ) در داخل شهر وروستا های استان

-نظارت بهداشتی برمراکز بسته بندی، کشتارگاههای دام و طیور، مراکز عرضه فراورده های خام دامی

-تشدید نظارت بهداشتی در ایام خاص منجمله عیدنوروز، عیدقربان، عاشورا و تاسوعای حسینی

-نظارت بهداشتی فراورده های خام دامی و ضبط و معدوم سازی فراورده های فاسد

-برگزاری گشت مشترک با تعزیرات، بهداشت و درمان، بازرگانی و... و اعمال قانون با مراکز متخلف و جریمه و پلمپ واحدهای خاطی

-نظارت بهداشتی بر خودروهای حمل دام و طیور زنده و فراورده های خام دامی

-شرکت در کمیسیون صدور پروانه استان در سازمان جهاد کشاورزی استان

-برگزاری کمیسیون صدور پروانه با سایر ادارات منجمله مبارزه، طیور و آبزیان و قرنطینه

تهیه و تنظیم گزارشات ماهیانه فراورده های خام دامی، مراکز جمع آوری شیرخام، کشتارگاه ها، کارخانجات خوراک دام و طیور و مراکز بسته بندی

-بکارگیری و اشتغال فارغ التحصیلان دامپزشکی بعنوان ناظر بهداشتی

-ممیزی بهداشتی از واحدهای اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

- کنترل و نظارت بر عملکرد نظام دامپزشکی استان در خصوص صدور پروانه های بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحد های اماکن دامی

-اقدامات لازم در خصوص  بسترسازی لازم جهت صدور گواهی بهداشتی HACCP  و کد IR

-صدور پروانه های بهداشتی تولید فراورده های خام دامی و خوراک دام طیور آبزیان

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه