شرح وظایف اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور و زنبور عسل و کرم ابریشم

           

 1. اجرای برنامه های مبارزه با بیماریهای طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم و نظارت شامل کنترل بهداشتی با مراکز تولیدی ، واکسیناسیون ، ضدعفونی و آموزش پیوسته تولیدکنندگان
 2. اجرای برنامه های سیستم مراقبت از هریک از بیماریهای واگیر دار طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم
 3. مطالعه و بررسی برای شناسایی علل و عوامل دخیل در بروز و انتشار بیماریهای واگیردار طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم و تحلیل خطر بیماریها و نظارت و اقدام برای مقابله با آنها
 4. مشارکت و همکاری در اجرای تحقیقات کاربردی مورد نیاز برای بهبود برنامه های مبارزه با بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم.
 5. اجرای برنامه های آموزشی مقطع دار و ضمن خدمت مورد نیاز پرسنل در بخش های دولتی و غیر دولتی دامپزشکی برای بررسی ، مبارزه و مراقبت از بیماریهای طیور زنبور عسل و کرم ابریشم
 6. اجرای برنامه ها ، طرح ها و پروژه های مبارزه با بیماریهای طیور ، زنبورعسل و کرم ابریشم.
 7. همکاری در انجام آزمایشات و نظارت بر کیفیت دارو، سموم و مواد بیولوژیک .
 8. مراقبت بر وضعیت بیماریهای واگیردار پرندگان وحشی و آزاد پرواز و خانگی
 9. مراقبت بر وضعیت آلودگی تالاب ها و مراکز تجمع پرندگان وحشی و آزاد پرواز به عوامل بیماریزا
 10. مشارکت برای ساماندهی مراکز عرضه پرندگان خانگی .
 11. مشارکت و نظارت و پیگیری برای افزایش سطح و پوشش بیمه طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم
 12. مشارکت و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی (به ویژه اتحادیه ها و تعاونی‌های مرغداران ، زنبور داران و نوغان داران) در راستای اصلاح و توسعه بهداشتی سیستم پرورش طیور ، زنبورعسل و کرم ابریشم
 13. مراقبت و پیشگیری از بیماری های مشترک میان انسان و پرندگان مانند بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و مشارکت با مراجع پزشکی در خصوص اجرای برنامه های لازم در این زمینه
 14. حضور فعال در مواقع وقوع بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله جهت دفن بهداشتی حیوانات تلف شده و پیشگیری از انتشار بیماری های عفونی

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه