آدرس: خیابان جواد الائمه بعد از میدان جعفر قلی به سمت روستای خانلق

تلفن: 05836224401 

دورنگار : 05836222260

کد پستی: 9461348198

پست الکترونیک :shirevan@ivo.ir  

وبگاه : nkh.ivo.ir 

 

لینک کوتاه