آدرس:شهرستان جاجرم -بلوار شهید باهنر (بلوار مواصلاتی جاجرم -گرمه) - کوچه پژوهش شبکه دامپزشکی شهرستان جاجرم

تلفن:05832277101 - 05832277467 - 05832273929

دورنگار:05832273929

پست الکترونیک:jajarm@ivo.ir

لینک کوتاه