آدرس: بجنورد - میدان دولت باغ کشاورزی - اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی

تماس با ما
  •  تلفن: 05832727851-0532727850

  •  کد پستی: 9414938971

  •  فکس: 05832227395