اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

1. سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و استفاده بهینه از سخت افزار ونرم افزار مورد نیاز و سازماندهی و به روزرسانی سیستم های اتوماسیون اداری و سایر سیستم ها و یکپارچه سازی آن‌ها ، اجرای طرح های تبدیل و ارتقاء سیستم های رایانه ای و نرم افزار، طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی سازمان دامپزشکی ومدیریت رفع نواقص سیستم های موجود.

2. مدیریت بهره برداری از شبکه و سیستم‌های اشتراک اطلاعات سازمان

3. برنامه ریزی وپیش بینی آموزش های لازم درخصوص فناوری اطلاعات و امنیت و افزایش مهارت های تخصصی مدیران و کارکنان و تدوین و ابلاغ ضوابط و دستورالعمل های بهره برداری از تجهیزات انفورماتیکی.

4. تعیین خط مشی و چشم انداز ،اهداف کمی و کیفی و برنامه ریزی منظور تحقق سازمان الکترونیک، عرضه خدمات الکترونیکی، کار از راه دور و اجرای سیاست های کلان در حوزه دولت الکترونیک با استناد به اسناد بالا دستی ، آیین نامه و مصوبات ابلاغی.

5. برنامه ریزی، مطالعه و اقدامات لازم در جهت استقرار سیستم های بدون کاغذ، در سازمان، ایجاد داشبرد مدیریتی برای مدیران به منظور دسترسی به آخرین وضعیت فعالیت های اصلی سازمان و ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش به منظور امکان تبادل اطلاعات کارشناسان سازمان.

6. سیاست گذاری و برنامه ریزی به منظور تدوین و ابلاغ ضوابط امنیتی مربوط به اتصال رایانه ها و شبکه سازمان به شبکه‌های خارج از سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن، تجزیه وتحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی، ارایه راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه و تعیین تجهیزات و فناوری‌های امنیتی مورد نیاز و رفع اشکالات در عملکرد سیستم امنیتی.

7. برنامه ریزی و پیگیری بمنظور ارائه و اجرای طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه ها و قوانین ابلاغی ، دادن آگاهی به کارکنان سازمان در حفظ امنیت مسائل مرتبط با حوزه کاری، برای حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی شهروندان، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها وروش های مقابله با آن و اعمال تغییرات لازم در سیستم امنیتی شبکه در راستای مقابله با تهدیدهای جدید و نظارت بر عملکرد آن‌ها برای انطباق با سیاست های امنیتی حفاظتی.

8. برنامه ریزی عملیاتی جهت پاسخگویی به نیازها براساس اولویت های سازمان در قالب برنامه های کوتاه مدت‌، میان مدت و بلندمدت و کنترل و نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و روش های ابلاغی و بررسی میزان اثربخشی آن‌ها.

10.بررسی و تدوین برنامه نیروی انسانی به منظور بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی با همکاری واحد ذیربط و پیگیری لازم.

11.تعیین و انجام مطالعات لازم و پیگیری به منظور اصلاح ساختار، اهداف شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحد های تابعه و بررسی پیشنهادات واصله از واحدهای مختلف  درخصوص ایجاد و حذف واحد های تابعه ، سطوح و پست های سازمانی و تامین پست های سازمانی مورد نیاز و ارایه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی .

12.برنامه ریزی و پیگیری، نظارت و اجرای برنامه های استقرار نظام مدیریت نوین و تحول اداری  .

13.مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات و منابع مورد نیاز برای طراحی و اجرای برنامه های نوسازی و ایجاد تحول سازمانی وتوسعه و بهره گیری از فناوری اطلاعات و اداری به مراجع ذیربط.

14.برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه.

15.نظارت، کنترل و ارزیابی مستمر طرح ها، برنامه هاو فعالیت های فاوا و انطباق فعالیت ها با سیاست های کلی و ارایه بازخوردهای لازم جهت رفع نواقص احتمالی به صورت نظام مند.

16.مطالعه سیاستگذاری،برنامه ریزی،نظارت وپ یگیری برای استقرار سیستم اصولی وعلمی جمع آوری،آنالیز وتحلیل آمارها وگزارش عملکرد.

17.مطالعه وبرنامه ریزی وپایش مستمر بمنظورکنترل وتضمین کیفیت خدمات،منابع وتجهیزات.

18. نیاز سنجی آموزشی کارکنان و مدیران .

19. برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره های آموزشی ،‌مبتنی بر نیازهای تعیین شده .

20. نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی و ارزشیابی کیفیت آموزش و بررسی اثر بخشی دوره های آموزشی و تهیه و ارائه گزارش های لازم .

21. تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان.

22. همکاری در برنامه ریزی برای برگزاری ، بازآموزی و نوآموزی بخش غیر دولتی دامپزشکی .

23.نیاز سنجی آموزش‌های ترویجی بهره برداری مرتبط با دامپزشکی .

24.برنامه‌ریزی وپیگیری‌برای اخذ مجوزوبرگزاری دوره های آموزشی ترویجی براساس نیازهای تعیین شده.

25.نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی ترویجی و ارزشیابی کیفیت آموزش و بررسی اثر بخشی دوره های برگزار شده.

26.برنامه ریزی و پیگیری در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای تحصیل کارکنان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .

27.برنامه ریزی و پیگیری برای اخذ مجوز و برگزاری دوره آموزشی خاص مدیران.

28.برنامه ریزی و نظارت بر طراحی و اجرای آزمون‌های تخصصی استخدام به منظور تعیین اثر بخشی آن‌ها و ارائه گزارش های لازم .

29.سیاستگذاری وبرنامه ریزی برای آموزش بخش غیردولتی

30.سیاستگذاری ، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان.

31.ترویج وانتقال آخرین یافته های بهداشتی،قرنطینه ای وامنیت زیستی دامپزشکی به بهره برداران مرتبط.

32.همکاری وهماهنگی بامراکزآموزشی دربرنامه ریزی برای پرورش وآموزش نیروی متخصص موردنیاز دامپزشکی

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه