اداره بهداشت   و  مدیریت بیماریهای دامی

* شرح وظایف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 1- تهیه و تنظیم برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماریهای ویروسی، باکتریها و انگلی دامها و تهیه دستور العمل های لازم برای کنترل و ریشه کنی بر اساس سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور

2- تهیه و تنظیم برنامه سالیانه عملیات مایه کوبی و مبارزه با بیماریهای انگلی دامها با توجه به نوع بیماریهای واگیر دامی شایع و وضعیت بیماریهای انگلی در مناطق مختلف استان

3- نظارت مستمر بر حسن اجرای برنامه های مبارزه علیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام و بیماریهای اختصاصی دام در شبکه های دامپزشکی شهرستانها(دولتی و خصوصی) و ارزیابی فعالیت ها و گزارش نتایج آن به مقامات مربوطه

4- پیش بینی وسایل و تجهیزات لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و ارسال آن به شبکه ها

5- تهیه واکسنها و مواد بیولوژیک از موسسات مربوطه با رعایت موازین بهداشتی و نظارت بر سردخانه های نگهداری واکسن در شبکه های دامپزشکی

6-  نظارت به نحوه مصرف واکسنها و اجرا؛ و بررسی و تاثیر واکسنها و واکنشهای اتفاقی پس از تزریق و پیگیری اخذ غرامت به دامداران خسارت دیده

7- همکاری با ادارات کل دامپزشکی سایر استانهای همجوار به منظور تنظیم برنامه های مشترک جهت مبارزه با بیماریهای واگیر دامی در مناطق مرزی بویژه مبارزه با بیماریهای واگیر دامهای عشایری

8- اخذ گزارشهای مستمر (هفتگی، ماهیانه، سالانه و) مربوط به امور مبارزه و پیشگیری بیماریهای دامی از شبکه ها و جمع آوری و ارسال آن به سازمانهای ذیربط

9- آموزش پرسنل اکیپهای عملیاتی واکسیناسیون در بخش دولتی و خصوصی در دوره های کوتاه مدت و اطلاع رسانی و آموزش دامداران از طریق دوره های ترویجی در روستاها و یا از طریق رسانه های گروهی جهت بالا بردن آگاهی دامداران نسبت به پیشگیری از بیماریهای واگیر دامی

10- برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کارشناسان دامپزشک در موضوعات مختلف مورد نیاز استان

11- اجراء طرحهای تحقیقاتی جهت اطلاع از وضعیت آلودگی انگلی مناطق مختلف و بیماریهای واگیر و ارائه روش مبارزه با آنها و مبارزه با انگلهای خارجی و CCHF

12- همکاری بین بخشی با دستگاهای دولتی مرتبط ازجمله دانشگاه علوم پزشکی،سازمان جهاد کشاورزی،اداره کل عشایر،اداره کل محیط زیست و ...جهت کنترل بیماریهای دامی

13- در موارد رخداد بیش از انتظار بیماریهای دامی، بررسی علت افزایش و تحلیل بیماری و برنامه ریزی برای کنترل آن

14-تبیین ، توجیه و اجرای طرحها و پروژه های مورد نظر سازمان دامپزشکی کشور که به استانها ابلاغ می شود.

* خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع:

1- خورانیدن داروی ضد انگلی به دامها

2- واکسیناسیون دامها بر علیه بیماریها

3- سمپاشی بر علیه انگلهای خارجی

4- انجام تست های سل ، بروسلوز ، مشمشه و بررسی آنها

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
لینک کوتاه